کارت پزشکی درمان یار چیست؟

کارت تخفیف پزشکی

کارت تخفیف پزشکی  درمان یار چیست؟

کارت تخفیف پزشکی درمان یار این امکان را فراهم میکند که در خدمات

که عمدتا تحت پوشش خدمات بیمه ای نبوده و یا از پوشش مناسبی برخوردار نیستند ، و استفاده از این خدمات هزینه های سنگینی را به ساختار اقتصادی فرد و خانواده وارد می کند و گاهی همین فشار سنگین مالی بهانه ای برای درمان نکردن و یا به تاخیر انداختن درمان مناسب می شود.

چرا کارت تخفیف پزشکی درمان یار؟

شما عزیزان با در اختیار داشتن کارت تخفیف پزشکی درمان یار می توانید تا 60 % از هزینه های کمر شکن درمانی و پزشکی خود را کاهش دهید و با داشتن کارت تخفیف پزشکی درمان یار میانگین سلامتی و بهداشت خود و خانواده عزیزتان به میزان بالایی افزایش دهید.

آیا کارت تخفیف پزشکی درمان یار یک نوع بیمه است؟

خیر . کارت تخفیف پزشکی درمان یار مثل یک پوشش بیمه ای هزینه های درمانی شما را کاهش می دهید اما یک کارت بیمه ای یا یک بیمه نامه نیست.

مقایسه کارت تخفیف پزشکی درمان یار با پوشش بیمه ای

1-شما برای پوشش بیمه ای باید مراحل خاصی را پشت سر بگذارید و شرایط خاص بهره مندی از پوشش بیمه ای را داشته باشید تا تحت پوشش بیمه قرار بگیرید اما برای بهره مند شدن از خدمات کارت تخفیف پزشکی درمان یار نیازی به گذراندن مراحل خاص یا داشتن شرایط خاصی نیست.

2-کارت تخفیف پزشکی درمان یار خدماتی را تحت پوشش قرار داده که عمدتا تحت پوشش خدمات بیمه ای نبوده و یا پوشش خاصی به آنها تعلق نمیگیرد.

3-در استفاده های مستمر از پوشش بیمه ای به شما فرانشیز تعلق می گیرد و در هر استفاده باید نسبت به استفاده قبلی مبلغ بیشتری پرداخت کنید ، استفاده از کارت تخفیف پزشکی درمان یار شامل هیچگونه فرانشیز و اضافه پرداختی نسبت به استفاده قبلی نمی شود.

4-شما برای بهره مندی از پوشش بیمه ای در خدمات فوق به صورت ماهیانه باید حداقل مبلغ 50.000 تومان هزینه کنید که برای یک خانواده 4 نفره سالانه 2.400.000 تومان هزینه خواهد داشت ،شما عزیزان جهت اشتراک کارت تخفیف پزشکی درمان یار هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. (مبلغ بسیار اندکی جهت صدور کارت و ثبت نام شما پرداخت خواهید کرد)

5-استفاده از پوشش بیمه ای دارای سقف استفاده می باشد و این سقف هزینه ای از 200.000 تومان تا 400.000 تومان می باشد که با استفاده کامل از این سقف هزینه پوشش شما در آن بخش اتمام می یابد ، کارت تخفیف پزشکی درمان یار شامل هیچ گونه سقف استفاده و مصرفی نمیباشد و شما می توانید بدون محدودیت از آن استفاده کنید.

خدمات کارت تخفیف پزشکی درمان یار  را تجربه کنید و در اقتصاد خود و خانواده عزیزتان یک تغییر بزرگ و مثبت ایجاد کنید
باشد که خدمت دهندگان خوبی برای شما باشیم